Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uyg. ve Arş. Merkezi

HEDEFLERİMİZ

2020 YILI İÇİN BELİRLENEN HEDEFLER

  1. Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkez Laboratuvarının fiziki altyapısını geliştirmek ve performans ölçümlerine yönelik cihaz donanımını sağlamak.
  2. Disiplinler arası iş birliği ile sporcu sağlığı ve performansına yönelik bilimsel araştırma projeleri hazırlamak.
  3. Spor bilimleri ile ilgili konferans, sempozyum, seminer ve kongreler düzenleyerek, spor bilimleri konusunda yayın faaliyetlerinde bulunmak.
  4. Bilimsel araştırma yapmak isteyen akademik personel ile lisans/lisansüstü öğrencilerine gerekli bilimsel desteği sağlamak.
  5. Amatör ve profesyonel sporculara performans testleri uygulayarak, mevcut durumlarını tespit etmek ve performans geliştirici önerilerde bulunmak.
  6. Sedanter bireylerde sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla sağlıklı yaşam ve egzersiz konularında bilgilendirmeye yönelik eğitimler düzenlemek.