Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uyg. ve Arş. Merkezi

Proje 1

Araştırma Merkezimiz tarafından yürütülen ve tamamlanan projeler

" Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik ve İdari Personeline Uygulanan düzenli egzersizin fiziksel aktivite düzeyi, yaşam kalitesi ve fiziksel uygunluk düzeyine etkilerinin incelenmesi"

"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fiziksel Akvitivite Düzeyi Haritasının oluşturulması"