Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uyg. ve Arş. Merkezi

proje 2

Devam eden projeler

1-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fiziksel Akvitivite Düzeyi Haritasının oluşturulması